Traditsiooniliselt iga-aastastel raamatukogupäevadel on alati olnud kavas päev, mil  Kunda linnaga seotud inimene teenindab meie lugejaid.  Seekord kutsusime 25. oktoobril  raamatukogutöö kiirväljaõppele linnapea Kaido Veski. Meie linnapea sai lugejate teenindamisega ja ka raamatute leidmisega kogust suurepäraselt hakkama. Ka raamatukogu nõukogu auliikme Tiiu Raju esitatud küsimus F. Tuglase esikteose kohta sai vastuse. Kaido Veskil oli au vormistada meie raamatukogu lugejaks Hinge Kaljund, kes oli tutvustamas oma uut raamatut “Urbanowiczid”.