Kojulaenutus


Lugeja võib laenutada korraga 15 teavikut. Raamatukogust on võimalik koju laenutada raamatuid, ajakirju, ajalehti, teatmeteoseid ja lauamänge. Koju ei laenutata ajakirjade ning ajalehtede ühte viimast numbrit.

Laenutustähtajad


Laenutustähtajaks on kõikidel teavikutel 3 nädalat.

Kui teavikule ei ole tekkinud järjekorda, on seda võimalik pikendada. Pikendamisel saab lugeja tähtaega juurde kolm nädalat pikendamise kuupäevast.

Pikendada saab telefoni teel, e-posti teel, kasutades enda kasutajatunnust ning parooli aadressil www.lugeja.ee või raamatukogus kohapeal. Tulles teavikut pikendama raamatukogusse, seda kaasa võtma ei pea.

Järjekord


Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenamiseks järjekorda (kohapeal teenindaja vahendusel või kasutades oma kasutajatunnust ning parooli www.lugeja.ee keskkonnas). Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Tellitud teavikuid hoitakse lugejale raamatukogus 3 päeva.

Raamatule, mis ei ole kogusse jõudnud (alles ilmuv või äsja ilmunud), järjekorda panna ei saa.