Kojulaenutus


Lugeja võib laenutada korraga 15 teavikut, sealhulgas helikassette ning CD-plaate.

Raamatukogust on võimalik koju laenutada raamatuid, ajakirju, ajalehti, teatmeteoseid, CDsid, video- ja helikassette.

Koju ei laenutata ajakirjade ning ajalehtede kahte viimast numbrit, haruldasi teatmeteoseid, ainueksemplarilisi sõnaraamatuid ning näitusel olevaid teavikuid.

Laenutustähtajad


Laenutustähtajaks on kõikidel teavikutel 3 nädalat.

Kui teavikule ei ole tekkinud järjekorda, on seda võimalik pikendada. Pikendamisel saab lugeja tähtaega juurde kolm nädalat pikendamise kuupäevast.

Pikendada saab telefoni teel, e-posti teel, kasutades enda kasutajatunnust ning parooli aadressil www.lugeja.ee või raamatukogus kohapeal. Kohapeale tulles teavikut kaasa võtma ei pea.

CD-plaatide laenutusaega pikendada ei saa

Järjekord


Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenamiseks järjekorda (kohapeal teenindaja vahendusel või kasutades oma kasutajatunnust ning parooli www.lugeja.ee keskkonnas). Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Tellitud teavikuid hoitakse lugejale raamatukogus 3 päeva.

Raamatule, mis ei ole kogusse jõudnud (alles ilmuv või äsja ilmunud), järjekorda panna ei saa.