Raamatukogude vaheline laenutus

Raamatud, mida Viru-Nigula valla raamatukogus ei ole, saame lugejale kohale tellida mõnest teisest raamatukogust.

Raamatud, mis on olemas Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, jõuavad lugejateni tasuta. Laenutustähtajaks on üldiselt 18 päeva. Teavikut saab tellida raamatukogus kohapeal. Telefonitsi RVL tellimusi vastu ei võeta.

Mujalt raamatukogust tellides tuleb lugejal tasuda postikulu raamatu saatmisel ning tagastamisel, postikulu oleneb teaviku(te) kaalust.


RVLi kaudu tellitud raamatuid on võimalik pikendada tingimusel,
et kogus, kust raamat on tellitud, ei ole sellele tekkinud järjekorda.