• Arvuti kasutamisel on esimene tund tasuta, iga järgnev tund maksab 80 senti.
  • Arvuti käima- ja väljalülitamist teeb vaid raamatukogu töötaja.
  • Kui on tarvis printida või kasutada mälupulka, teavita sellest raamatukogu töötajat, kuna teenus on tasuline.
  • Kui oled oma töö lõpetanud, palun sulge kõik programmid, mida avasid.
  • Ära lae ega installeeri arvutisse uusi programme, muusikat, pilte jmt.
  • Keelatud on tasuliste, pornograafilise sisuga, vägivalda ja vihkamist õhutavate lehekülgede külastamine.
  • Eeskirjade rikkumisel on raamatukogu töötajal õigus rakendada teenuste kasutamise keeldu.
  • Kui tekib probleeme, pöördu abi saamiseks raamatukogu töötaja poole.

  • Raamatukogus pole lubatud süüa ega juua!
  • Palun ole raamatukogus vaikselt.
  • Mobiiltelefonidega raamatukogus ei räägita!