• Arvutit saab kasutada 1 tund, lapsed 30 minutit.
  • Arvutikasutamise õiguse saab vaid registreeritud kasutaja.
  • Arvutit lülitab sisse ja välja vaid raamatukogu töötaja.
  • Kui on tarvis printida või kasutada mälupulka, teavita sellest raamatukogu töötajat, kuna teenus on tasuline.
  • Kui oled oma töö lõpetanud, palun logi välja ja sulge kõik programmid, mida avasid.
  • Ära lae ega installeeri arvutisse uusi programme, muusikat, pilte jmt.
  • Keelatud on tasuliste, pornograafilise sisuga, vägivalda ja vihkamist õhutavate lehekülgede külastamine.
  • Eeskirjade rikkumisel on raamatukogu töötajal õigus rakendada teenuste kasutamise keeldu.
  • Kui tekib probleeme, pöördu abi saamiseks raamatukogu töötaja poole.

REEGLID LASTELE: