Saamislugu

1. detsembril 1912. aastal esitasid neli meest palvekirja Eestimaa kubernerile, paludes luba asutada Kundas avalik raamatukogu. Need mehed olid Kunda-Rakvere raudtee masinist Richard Karli p. Damberg, kellasepp Hans Ado poeg Sarist, Aru turbaraba artell Hans Jüri p. Grostal ja Port-Kunda telegraafi jaoskonna ülem Gustav Mihkli poeg Albert. Nad esitasid ka avaliku raamatukogu põhikirja projekti. (ENSV RAKA f 44, nim 1, s.ü 657 l.) Kuberneri valitsuselt tuli vastus 12. märtsil 1913. a, kus selgitatakse, et seaduse järgi saab raamatukogu asutada juriidiline isik. Neli meest aga endast juriidilist isikut ei kujuta ja seega raamatukogu asutamiseks luba ei saadud. Loe edasi…