readerRaamatukogu teenuste kasutamiseks tuleb kasutajaks registreeruda. Raamatukogu lugejaks registreerimiseks on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Uue lugeja registreerimisel täidetakse kohapeal ankeet, kuhu märgitakse külastaja kontaktandmed ning muu raamatukogu jaoks vajalik info. Alaealiste puhul on vajalik vanema või seadusliku hooldaja kirjalik nõusolek raamatukogu kasutamiseks (blankett raamatukogus)


Raamatukogu haldab kõiki kogutud isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ning andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele.

Lugejaks registreerumisel tutvustatakse külastajale raamatukogu kasutamise eeskirja. Andes nõusoleku ennast registreerida, kohustub lugeja eeskirja täitma.