readerRaamatukogu teenuste kasutamiseks tuleb kasutajaks registreeruda. Selleks on vajalik  isikut tõendav dokument.

Registreerimisel täidab ja allkirjastab lugeja registreerimislehe, kuhu märgitakse külastaja kontaktandmed ning muu parema teeninduse jaoks vajalik info. Ankeedi saab välja printida (registreerimislehe blankett) või täita raamatukogus kohapeal.

Kasutajaks registreerida on võimalik www.lugeja.ee lehel.

Internetis registreerimiseks kasutage allolevat registreerimisvormi. Registreerides vormi kaudu ei saa lugejaks automaatselt, vaid alles peale seda, kui raamatukoguhoidja on sisestanud lugeja andmed andmebaasi.  Tulles esimest korda peale lugejaks vormistamist raamatukogusse, tuleb anda allkiri registreerimislehele. Alaealiste puhul on vajalik vanema või seadusliku hooldaja kirjalik nõusolek raamatukogu kasutamiseks (lapse registreerimislehe blankett).


Raamatukogu haldab kõiki kogutud isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja Viru-Nigula valla raamatukogu andmekaitsetingimustele  ning andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele.


PRINTIMISEKS: