Märtsi kuus oli võimalik vastata Kunda Linnaraamatukogu rahuloluküsitlusele nii paberkandjal kui ka Interneti teel. Tahaksime tänada kõiki, kes leidsid aega vastata ja tuua alljärgnevaga teieni kokkuvõte vastustest.

Interneti teel vastas küsitlusele kokku 76 inimest. Internetiküsitlusele vastajate keskmine vanus on 40,7. Kõige noorem ankeedi täitja on 15 aastane, kõige vanem 75 aastane. Paberkandjal oli vastajaid 50 ja nende keskmine vanus on 64,4. 18 vastanut valisid vastamiseks vene keelse ankeedi. Kokku oli vastanuid 126, kellest 28 olid mehed.

Raamatukogu asukohaga polnud rahul kolm vastajat. Inimesed soovisid, et raamatukogu asuks rohkem kesklinnas, kooli ja linnvalitsuse läheduses.

Ligipääsuga raamatukogule polnud rahul 4 inimest, probleemina toodi välja järsk ja külmal ajal libe trepp ning talviti libe parkla ja vahekoridor.

Raamatukogu lahtiolekuajad sobisid 123 inimesele. Meie lugejad arvasid, et raamatukogu võiks olla iga päev samadel aegadel lahti, sest erinev kolmapäev on eksitav. Me oleme kolmapäeviti kella 19-ni avatud mõeldes lugejatele, kes peavad olema kauem tööl, või tulevad Rakvere bussi pealt. Arvati ka, et võiksime olla pühapäeviti avatud, ja et ühel päeval nädalas võiksime olla avatud 20-ni, ja ka laupäeviti tunnikese kauem.

Meil on hea meel, et kõik vastajad olid rahul teavikute paigutusega raamatukogus ja oleme teid edaspidigi valmis hea meelega aitama soovitud raamatute või ajakirjade leidmisel meie fondist.

Meie poolt pakutava kirjanduse valikuga polnud kahjuks rahul 10 vastanut. Kommentaaridest tuli välja, et soovitakse veelgi enam Rootsi menukeid, võõrkeelset kirjandust, välismaist noorsookirjandust, rohkem elulugusid ja värskemaid Eesti ja Vene kirjanikke. Täname teid selle tagasiside eest, sellest on edaspidisel raamatute tellimisel palju kasu. Vastuseks ühele vastajale, kes tundis muret selle pärast, et meieni jõuavad uued raamatud palju hiljem kui raamatupoodidesse, siis tõepoolest, kahjuks see on nii, et raamatukogudesse jõuabki värske kirjandus mõned kuud hiljem, selle protsessi kiirendamiseks ei saa me kahjuks midagi ette võtta.

Ajakirjandusväljaannete valikuga polnud rahul 1 lugeja. Lisaks sooviti meie raamatukogu valikusse venekeelseid aiandusajakirju, Nelli teatajat ja Cosmopolitani. Paraku ei saa me viimasele soovile vastu tulla, kuna Cosmopolitan lõpetas sel aastal ilmumise.

Vastanutest on meie internetipunkti kasutanud 95 inimest ja üldiselt jäid kasutajad rahule, kuigi avaldati soovi, et internetikiirus võiks parem olla.

Raamatukogude vahelise laenutuse teenust oli kasutanud 86 inimest ja nad jäid selle kvaliteediga rahule.

Kahjuks on lugejaportaali Urram kasutanud vaid 49 vastanut. Urramis on võimalik ise pikendada või reserveerida teavikuid. Me pakume portaali kasutada soovijatele tasuta koolitust, koolituse jaoks tuleks võtta raamatukoguga ühendust ja sobiv aeg kokku leppida.

Meil on hea meel tõdeda, et raamatukogu klienditeenindusega olid lugejad väga rahul, suur tänu kõikide kiidusõnade eest! Lisaksime veel, et olete alati teretulnud pöörduma teenindaja poole, kui abi vajate, me aitame teid suurima heameelega! Meil on väga kahju, et üks vastanu on saanud meie juures käies halva kogemuse osaliseks. Palume vabandust ja püüame end parandada!

Küsisime teie arvamust meil toimuvate ürituste kohta. On tore näha kui paljud vastanutest on huvitatud kirjanikega kohtumisest ja raamatute esitlustest, korraldame selliseid üritusi kindlasti veel edaspidigi ja ootame kõiki huvilisi neist osa võtma! Linnalehest ning meie kodulehelt saab toimuvate ürituste kohta informatsiooni. Teine lugejaid paeluv teema on tervis. Terviseteemalised loengud on alati palju huvilisi kohale toonud ja loodame ka edaspidi tuua teieni huvipakkuvaid teemasid.

Lisaks olemasolevatele teenustele tundsid meie lugejad huvi lugemiskoera ja tõlketeenuse vastu, kahjuks pole meil praegusel hetkel võimalik selliseid teenuseid pakkuda. Küll aga on meil täiesti olemas võimalus saada individuaalset arvutialast nõustamist, mille vastu ka huvi tunti. Selle, ja muude meil pakutavate tasuta teenuste kohta saab lugeda raamatukogu kodulehelt või küsida raamatukoguhoidjalt. Lisaks avaldati soovi muusika laenutuseks, ka see võimalus on meil täiesti olemas. Meil on olemas nii CD plaadid kui ka retrohõngulised kassetid, nende kohta saab küsida jällegi raamatukoguhoidjalt.

Ettepanekutes soovitati raamatukogule Facebooki lehte ja raamatukoguhoidjatele paremat palka.

Me tahame südamest tänada kõiki küsitlusele vastanuid tagasiside ja ettepanekute eest! Lõpetuseks üks ilus lause meie kliendilt: „Kunda Linnaraamatukogu on suurepärane koht enese täiendamiseks ja ühiskonnaelus kaasalöömiseks, soovin edu edasisteks arenguteks!“.

Aitäh ja ootame teid raamatukogus!