Veebruarikuus korraldasime Viru-Nigula valla raamatukogu kasutajate seas rahuloluküsitluse, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet raamatukogu teenustega rahulolu osas ning välja selgitada, mida sooviksid meie külastajad raamatukogude juures paremaks muuta. Küsitlusele sai vastata nii paberil kui ka internetis. Täname kõiki, kes leidsid aega ja soovi oma arvamust ja hinnanguid jagada. Järgnevalt anname ülevaate saadud tulemustest.

Kokku oli küsitlusele vastajaid 42, paberil vastuseid oli 24, internetivormi täitis 17 inimest ning anti ka 1 vabas vormis tagasiside. Vastanute seas oli 25 Viru-Nigula valla raamatukogu (Kundas) kasutajat, 9 Aseri raamatukogu ja 8 Viru-Nigula raamatukogu kasutajat. Kõige enam vastanuid oli vanusegrupis 60‒69 või enam: 11. Järgnesid vanusegrupid 70 või enam ning 50‒59, kus oli vastajaid 10 ja 8. Võrdselt 4 vastajat oli vanusegruppides 40‒49, 30‒39 ja 18‒29. Venekeelse ankeedi valisid vastamiseks 3 inimest. Vastanute seas oli 41 naist ja 1 mees.

Vastustest selgus, et suuremalt jaolt ollakse rahul nii meie majade asukoha kui ka ligipääsetavusega. Üks vastaja tõi välja, et vahel, kui Kundas lasteaias toimuvad koosolekud või on lastele järeletulemise aeg, ei saa Kundas raamatukogule autoga ligi. Üks inimene pidas Kunda asukohta liialt kaugeks ning pakkus välja, et raamatukogu võiks paikneda keset linna. Kahjuks pole hetkel lootust, et raamatukogu võiks kolida sobivamasse asukohta, kuid kui liikumisega on probleeme ja ise raamatukokku tulla on keeruline, pakume ka koduteenindust. Koduteeninduse saamiseks palun pöörduge meie poole ja andke oma soovist teada telefonil 322 1824 või kirjutage vallaraamatukogu@viru-nigula.ee.

Raamatukogu lahtiolekuajad sobisid 35 inimesele. 6 vastajat väljendasid rahulolematust Kunda raamatukogu esmaspäevase kinnioleku osas. Pakuti välja, et raamatukogu võiks avada ja sulgeda hiljem, et ka tööinimene saaks oma toimingud tehtud.

Meil oli hea meel tõdeda, et suurem osa vastajaist on rahul teavikute paigutusega raamatukogus. Enam-vähem rahul oli 11 vastajat. Ühe vastaja arvates on Kundas  lastekirjanduse poole peal veidi segane paigutus. Lasteosakonna paigutus on korraldatud vanusegruppide järgi. Muinasjuturiiul on eraldi, sest muinasjutud sobivad igas eas lugejatele. Meie töötajad on meeleldi nõus abistama sobiva raamatu otsimisel.

Meie pakutava kirjanduse valikuga oli rahul 39 vastajat. 1 inimene polnud rahul, et Viru-Nigulas pole osa uusi ja populaarseid raamatuid, Kunda puhul toodi välja, et võiks olla rohkem noorteromaane ja ulmekirjandust. Samuti selgus vastustest, et soovitaks rohkem psühholoogia valdkonna ja fantaasiakirjandust. Anname endast parima, et pakkuda ootustele vastavat raamatute valikut. Kui meie raamatukogus pole soovitud lugemisvara, tellime selle oma lugejatele meelsasti mõnest teisest raamatukogust.

Ajakirjandusväljaannete valikuga polnud rahul 2 lugejat. Aseris soovitakse näha rohkem venekeelseid väljaandeid, Kundas tuntakse puudust Imelisest Ajaloost.

Peamise raamatukogu külastamise eesmärgina toodi välja raamatute ja ajakirjandusväljaannete laenutamine: selle märkis ära 40 vastajat. Järgnesid Omniva postipunktiteenuse kasutamine (20 vastajat) ja üritustel osalemine (6 inimest). Vähem käiakse kasutamas internetipunkti ning kopeerimis-, printimis- ja/või skaneerimisteenust.

Internetipunkti teenust on kasutanud 13 vastajat ja sellega on rahule jäädud. 1 Kunda raamatukogu kasutaja tõi välja, et oleks tore, kui oleks mugavam istumine ning laud: praegune laud ei ole piisava sügavusega ning ekraan jääb näole liiga lähedale. Võtame selle teadmiseks ja püüame aja jooksul arvutikohad mugavamaks kujundada.

Kopeerimis-, printimis- ja/või skaneerimisteenust on kasutanud 18 inimest. Kahel korral polnud inimesed saadud teenusega rahul. Lisaks toodi esile printimisteenuse liialt kõrget hinda. Koolitame oma töötajaid pidevalt, et pakkuda järjest kõrgemal tasemel teenindust. Tasuliste teenuste hinnakiri on kinnitatud Viru-Nigula Vallavalitsuse korraldusega.

Raamatukogude vahelise laenutuse teenust oli kasutanud 18 inimest ja nad jäid selle kvaliteediga rahule. 1 vastaja ei jäänud rahule ühel korral, sest ooteaeg venis liialt pikaks, kuid kinnitas, et ülejäänud kordadel on ta teenusega väga rahule jäänud. Küsisime ka kontaktivaba laenutuse kohta. Võimalusest teadlikud olid 34 vastajat. Kontaktivaba laenutust oli kasutanud 10 inimest.

Selgus, et Urrami lugejaportaali on kasutanud 12 inimest, 4 vastajat oleks huvitatud portaali tutvustavast koolitustest. Kuna Urram on tegelikult väga mugav vahend ise teavikute pikendamiseks, otsimiseks ja reserveerimiseks, eriti praeguse koroonaviiruse pandeemia ajal, siis soovitame julgelt Urramit proovida. Raamatukoguhoidjad viivad soovijatele läbi lugejaportaali kasutamise koolituse.

Küsimusele, millistest koolitustest ollakse veel huvitatud, saime 33 puhul vastuseks, et huvi koolituste vastu puudub. 4 vastajat oleks huvitatud infootsingu koolitusest, võrdselt 3 inimest sooviks teadmisi ja oskusi juurde saada nutiseadme kasutamise ja tekstitöötluse kohta, 2 inimest tahaks õppida turvaliselt internetti kasutama. Koolituse või nõustamise soovi korral tuleks võtta raamatukoguga ühendust ja sobiv aeg kokku leppida.

Ürituste osas ollakse endiselt huvitatud kohtumistest kirjanike ja tuntud inimestega. Pakuti veel välja, et toredad oleks ka interaktiivsed üritused või näiteks öösel planeeritud üritused küünlavalgel. Samuti soovitaks osaleda raamatuaruteludel ja lastele suunatud üritustel koos lapsega. Avaldati ka arvamust, et võiks olla rohkem noortele suunatud üritusi või huvitegevust. Kindlasti korraldame kohtumisi ja ka muid üritusi niipea, kui olukord riigis seda jälle lubab. Interaktiivse ürituse korraldamise mõte on väga hea, anname endast parima, et õige pea millegi uudsega välja tulla.

Küsitlusest selgus, et peamiselt saadakse infot raamatukogu kohta raamatukogu töötajalt, Facebookist, koduleheküljelt ja telefoni teel. Vähem kasutatakse infokanalina vallalehte, e-posti ja Instagrami. Ollakse arvamusel, et infot raamatukogu tegemiste kohta pakutakse piisavalt, kuid tehti ettepanek, et võiks olla rohkem postitusi suhtlusvõrgustikes, et meelitada noori. Töötame pidevalt selle nimel, et oma suhtlusvõrgustike kontosid lugejatele atraktiivsemaks muuta, loodame raamatukogu tegevustesse kaasata rohkem noori, pakkudes noortele rohkem eakohast tegevust ja sündmusi. Näiteks on piirangute lõppedes võimalik meie raamatukogudes kätt harjutada graafikalauaga kunsti luues.

Vastanutelt tuli veel mitmeid ideid ja soovitusi. Näiteks pakuti välja, et Raamatukoguring võiks toimuda ka Kundas, et lastes lugemise ja raamatute vastu rohkem huvi tekitada. Veel arvati, et võiks olla koht, kust saab lugeda teiste lugejate tagasisidet raamatute kohta, anda lugemissoovitusi üksteisele jne. Mitu vastajat sooviks, et üritusi toimuks raamatukogudes rohkem.

Meil on rõõm on tõdeda, et kõigi kolme raamatukogu klienditeenindusega on rahul kõik vastajad. Anname endast parima, et see ka nii jääks. Panustame oma töötajate arengusse ja soovime pakkuda aina paremat teenindust.

Täname südamest kõiki küsitlusele vastanuid tagasiside ja ettepanekute eest!

Täpsema statistikaga saab tutvuda SIIN