kiviorg2014 aasta raamatukogupäevad toimusid 20.-30. oktoobril. Sellel puhul tuli meile külla kirjanik ja koolitaja Kristo Kiviorg. Kristo viis läbi tempoka ja huvitava loengu teemal „Kuidas lapsepõlve rollid täiskasvanuikka kanduvad“. Kohaletulnud kuulajad tundsid end, oma tuttavaid ja lähedasi ära nii mõneski rollis, mis on edasi kandunud lapseeast ja vanematelt. Taas leidis kinnitust vana tõde, et see, kuidas suhtutakse lapsesse, määrab ära selle, milline täiskasvanu temast kord saab.