Kutsume koolitusele!

Pakume oma lugejatele URRAMi koolitust – URRAM on Kultuuriministeeriumi, Vaata Maailma SA ja Urania COM OÜ koostöös loodud veebipõhine süsteem, mille abil on võimalik kasutada paljude Eesti raamatukogude teenuseid ka Interneti teel. See muudab näiteks soovitud raamatute otsimise ning broneerimise oluliselt mugavamaks.

Koolitussoovist teata raamatukogutöötajale.


Koolitussõbralik omavalitsus

oppimine_seob_polvkondi2010. aasta koolitussõbralikum omavalitsus: Kunda Linnavalitsus. Kandidaadi esitas: Kunda Linnaraamatukogu

Kunda linn kirjutas koolitusprojekti Riigikantseleisse teemaks „Kunda linnavolikogu ja –valitsuse liikmete ja ametnike ning hallatavate asutuste juhtide haldusvõimekuse tõstmine“. Kohalik omavalitsus sai positiivse vastuse projekti rahastamise kohta ning septembrist 2010 kuni maini 2011 saavad inimesed ennast täiendada ja koolitada oma tööks vajalikel teemadel. Kohalik omavalitsus toetab oma eelarvest ja projektide tasandil kõiki allasutusi, allasutuste töötajaid.

Noortemajas toimub kevadperioodil üks kord nädalas tasuta koolitus üksikvanematele ja paljulapselistele peredele, et kuidas pereelus toime tulla.Kohalik omavalitsus ei keela ühelgi asutusel käia koolitustel või harida ennast, pigem omavalitsus toetab õppimist.

Kohalik omavalitsus on toetanud ka MTü-sid projektide kirjutamisel st. on aidanud nõustada ja kirjutanud ise nendele projekte.Samuti on läbi viinud linnavalitsus erinevaid koolitusi ja infopäevi aktuaalsetel teemadel ja kutsunud nii linnainimesi kui ka allasutuste juhte või juhatajaid õppeala–ja kasvatustöö alal.

Info: Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon