Raamatukogus on praeguseks juba üle 100 erineva helisalvestise, mida kõiki on võimalik lugejatel koju laenutada.

Täpse ülevaate olemasolevatest CD plaatidest leiab tabelist (xls)

CD plaatide laenutustähtajaks on 21 päeva ning CD plaatide tähtaega pikendada ei saa.


CD-plaatide laenutamisel lähtub raamatukogu Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest

Teose helisalvestise kojulaenutamine on lubatud juhul, kui helisalvestise Eestis levitamise algusest on möödunud neli kuud.