Õnn ei sõltu välistest teguritest, vaid sellest,
kuidas meie neid tõlgendame.